Wordt medische zorg in het buitenland vergoed?
Welke zorg aan u in het buitenland wordt vergoed hangt van uw verzekering af. U krijgt hier te maken met regels zoals die in Nederland gelden of met wettelijke regelingen zoals die in het land waar u zorg afneemt gelden. Soms komt het voor dat u in het buitenland zorg nodig heeft, bijvoorbeeld als u […] Lees meer

Worden behandelingen in een privé kliniek vergoed?
De meeste behandelingen in privé klinieken worden niet vergoed door uw zorgverzekering. Denk hierbij aan plastische chirurgie, liposuctie of ooglasering. Voor sommige behandelingen kunt u echter wel een vergoeding van uw zorgverzekering krijgen. Het gaat hier om behandelingen die medisch voor u noodzakelijk zijn in zelfstandige behandelcentra waar medische specialisten werken. Of de behandeling die […] Lees meer

Wat is het verschil tussen eerstelijns en tweedelijns zorg?
Rechtstreeks toegankelijke hulp valt onder de eerstelijns zorg. Dit houdt in dat iedereen die professionele zorg nodig heeft hier zonder beperking een beroep op kan doen. Onder eerstelijns zorg valt onder andere uw huisarts, apotheek, een tandarts, een thuisverplegende, een psycholoog van een consultatiebureau of algemeen maatschappelijk werk. De rol van uw huisarts als eerstelijns […] Lees meer

Wat gebeurt er als ik mijn zorgverzekering niet meer kan betalen?
Wanneer u uw zorgverzekering niet betaalt stuurt uw zorgverzekeraar u tot zes maanden lang betalingsherinneringen. Als u tijdens deze zes maanden nog steeds niet betaalt meldt uw zorgverzekeraar de wanbetaling bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Als u een aanvullende verzekering hebt wordt deze direct stopgezet, uw basisverzekering blijft wel van kracht. Het CVZ zal […] Lees meer

Wanneer en hoe kan ik van zorgverzekeraar overstappen?
U kunt ieder jaar van zorgverzekeraar overstappen. Dit kan aan het eind van elk kalenderjaar en gaat per 1 januari van het eerstvolgende jaar in. Opzeggen van uw oude verzekering U moet vóór 1 januari uw oude verzekering hebben opgezegd, dit kunt u het beste schriftelijk doen. Daarna moet u vóór 1 februari een nieuwe […] Lees meer

Kan ik mijn zorgverzekering wijzigen?
In sommige gevallen kan uw zorgverzekering het hele jaar door wijzigen. Denk hierbij aan 18 jaar worden waardoor een eigen verzekering verplicht wordt, uit of in militaire dienst stappen, u komt uit het buitenland en heeft nog geen basisverzekering of u bent bezig met een echtscheiding en stond op de polis van uw partner. Dit […] Lees meer

Is mijn zorgpremie bij de belasting aftrekbaar?
Bepaalde ziektekosten kunt u aftrekken van de belasting. Denk hierbij aan dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Om deze ziektekosten af te kunnen trekken moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit en bovendien mag u […] Lees meer

Is het verplicht om een zorgverzekering te hebben?
Als u in Nederland woont of werkt bent u verplicht om een basisverzekering te hebben, een aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt zelf kiezen waar u een verzekering afsluit en welke verzekering u wilt. De standaard zorgkosten die u bijvoorbeeld bij uw huisarts, apotheek of ziekenhuis maakt worden door uw basisverzekering gedekt. Ook kinderen […] Lees meer

Hoe vind ik de verzekering die het beste bij mij past?
Weet u niet welke verzekering het beste bij u past? Wellicht kan ZorgpremieCheck.nl u helpen bij uw keuze. Op zorgpremieScheck.nl kunt u invullen welke zorg u nodig heeft of denkt nodig te zullen hebben waarna de voor u meest geschikte verzekeringen worden getoond. Eigen risico Naast het vastgestelde eigen risico kunt u ervoor kiezen om […] Lees meer

Hoe kan ik mijn zorgkosten declareren?
Per zorgverzekeraar verschilt het hoe u de gemaakte kosten kunt declareren. Bij een restitutie verzekering krijgt u zelf de rekening voor de gemaakte kosten. Deze moet u daarna opsturen naar uw zorgverzekeraar om te kunnen declareren. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u de specifieke eisen voor het declareren vinden. Zo moet u bij […] Lees meer


1 2