Wat is het verschil tussen eerstelijns en tweedelijns zorg?
29 oktober 2013

Rechtstreeks toegankelijke hulp valt onder de eerstelijns zorg. Dit houdt in dat iedereen die professionele zorg nodig heeft hier zonder beperking een beroep op kan doen. Onder eerstelijns zorg valt onder andere uw huisarts, apotheek, een tandarts, een thuisverplegende, een psycholoog van een consultatiebureau of algemeen maatschappelijk werk. De rol van uw huisarts als eerstelijns zorgverlener wordt ook door de overheid versterkt. Deels omdat dit de kwaliteit van de hulpverlening bevordert en deels omdat kosten te besparen.

Na een verwijzing van een eerstelijns zorgverlener kunt u terecht bij een tweedelijns zorgverlener. Let er wel op dat tweedelijns zorg vaak niet vanuit de basiszorgverzekering wordt vergoed maar dat u hiervoor een aanvullende verzekering nodig hebt. Een tweedelijns zorgverlener is bijvoorbeeld een specialist in het ziekenhuis waarnaar u door uw huisarts bent doorverwezen.

Naast eerstelijns en tweedelijns zorg is er ook nog derdelijns zorg. Hieronder vallen onder andere gespecialiseerde laboratoria of een expert in een academisch ziekenhuis. Professionele hulpverleners kunnen hun beroep doen op derdelijns zorgverleners voor het verstrekken van zorg.