Wordt medische zorg in het buitenland vergoed?
29 oktober 2013

Welke zorg aan u in het buitenland wordt vergoed hangt van uw verzekering af. U krijgt hier te maken met regels zoals die in Nederland gelden of met wettelijke regelingen zoals die in het land waar u zorg afneemt gelden.

Soms komt het voor dat u in het buitenland zorg nodig heeft, bijvoorbeeld als u ziek wordt of u raakt betrokken bij een ongeval tijdens uw vakantie. Als de medische hulp niet kan wachten tot u weer in Nederland bent, bijvoorbeeld bij een ongeval, hartinfarct of iets anders levensbedreigends, dan wordt er gesproken van spoedeisende hulp. De zorgverzekeringswet voorziet in vergoeding van de gemaakte kosten in geval van spoedeisende hulp waar ook ter wereld.

Als u twijfelt of u spoedseisende hulp nodig heeft terwijl u in het buitenland bent kunt u het beste eerst contact opnemen met uw reisdokter. Vrijwel alle maatschappijen hebben een dokter die u telefonisch kunt raadplegen in bijvoorbeeld geval van allergische reactie, pijn in uw buik, uitslag of een kinderziekte.

Het kan echter ook zijn dat u de medische hulp die u graag zou willen of nodig heeft niet of te laat in Nederland kunt krijgen. U kunt voor zo’n medische behandeling dan kiezen om naar het buitenland te gaan. Dit valt buiten de spoedeisende hulp maar is wel nodig. Uw basisverzekering vergoed hiervoor maximaal het Nederlandse tarief voor de behandeling en als u een aanvullende verzekering heeft dekt deze de vergoeding voor het bedrag daarboven. Het is wel belangrijk om te weten dat zorg in het buitenland vaak duurder is dan in Nederland en de vergoeding van aanvullende verzekeringen kan behoorlijk verschillen. Ook worden niet automatisch alle gemaakte kosten vergoed. Het is daarom belangrijk dat u, voordat u naar het buitenland vertrekt, hoed uw verzekeringspolis doorneemt om er achter te komen wat u wel of niet vergoed krijgt. Als u ergens over twijfelt kunt u het beste eerst contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

Per zorgverzekeraar verschilt het wat er precies vanuit uw zorgverzekering wordt gedekt; sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen in een EU land terwijl andere zorgverzekeraars wereldwijd vergoeden of bijvoorbeeld alleen in landen waar afspraken mee gemaakt zijn. Ook kan het zijn dat er tot een bepaald plafond wordt vergoed, dit kan bijvoorbeeld om maximaal twee keer het Nederlandse tarief voor de behandeling gaan. Als uw aanvullende verzekering niet voldoende in het buitenland vergoed kunt u een losse reisverzekering afsluiten als u naar het buitenland gaat.