Wat u moet weten over het Eigen Risico in 2016
19 november 2015

In 2016 gaat het verplichte eigen risico met nogmaals 10 euro omhoog naar een totaal van 385 euro. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg uit het basispakket op een aantal uitzonderingen na.

Kosten voor onder andere een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost worden door de verzekeraars vergoed. Ook de kosten van verloskundige zorg, kraamzorg, wijkverpleging en onderzoek bij verhoogd risico op hart- en vaatziekten (CVR) zijn voor de verzekeraar. Zorg voor kinderen onder de 18 jaar en het gebruik van hulpmiddelen van de thuiszorg of reiskosten en nacontroles bij orgaandonatie tellen ook niet mee voor het eigen risico. Zorg uit eventuele afgesloten aanvullende verzekeringen zijn ook niet van invloed op het eigen risico.

Alle andere behandelingen die in een basispakket staan vallen wel onder het eigen risico. Onderzoek dat een huisarts laat uitvoeren naar aanleiding van het bezoek kost je bijvoorbeeld wel je eigen risico ondanks dat het bezoek aan de huisarts word vergoed.

Een ander punt van aandacht is de Eigen bijdrage die bij sommige soorten zorg uit het basispakket aanwezig zijn. U dient altijd de Eigen bijdrage te betalen zelfs als het eigen risico al is verbruikt. Ook als het bedrag van de rekening boven de maximale vergoeding uitkomt dient het restbedrag door uzelf te worden betaald.

Het wettelijk eigen risico is door uzelf bij sommige zorgverzekeraars te verhogen met een max van € 500,- tot een totaal van € 885,- wat zal leiden tot een lagere maandelijkse premie. Zoals hierboven al aangetoond is het echter indien u toch zorg nodig heeft al snel een groot bedrag wat er aan eigen risico opgaat. Voor degene die echter weinig zorg denken nodig te hebben kan het voor een financiële meevaller zorgen.