Welke zorgverzekering is het goedkoopste?
24 november 2014

Inmiddels zijn alle zorgpremies voor 2015 bekend en de meeste premies gaan omhoog; van enkele tientjes tot wel €160. Daarnaast stijgt het verplichte eigen risico van €360 naar €375 per jaar. Op zoek gaan naar de goedkoopste zorgverzekering kan nog een heel gepuzzel zijn. Soms lijkt een premie een stuk lager dan vergelijkbare premies maar heeft u bijvoorbeeld een stuk hoger eigen risico of veel beperktere keus aan zorgverleners. Ook zijn er soms kortingen die niet voor iedereen gelden, het is daarom van groot belang dat u goed op de kleine lettertjes let.

Vergelijk uw zorgverzekering nu!

Naturapolissen zijn over het algemeen goedkoper. Wanneer u een naturapolis afsluit kunt u zorg ontvangen bij zorgverleners die door uw verzekeraar zijn uitgekozen. Het voordeel van een naturapolis is dat u bij deze zorgverleners niet eerst zelf hoeft te betalen maar dat de rekening rechtsreeks naar de verzekeraar wordt gestuurd. Let echter ook hier op de kleine lettertjes; het komt vaak voor dat een verzekeraar alleen tot 70% van het te betalen bedrag voor de verleende zorg vergoedt, waardoor u achteraf alsnog een deel moet bijbetalen. Er zijn zelfs gevallen waarbij maar tot 50% wordt vergoed. Hierdoor wordt het vooral bij complexe ingrepen in het ziekenhuis nauwelijks betaalbaar om naar een zorgverlener te gaan die geen contract met de betreffende zorgverzekeraar heeft.

Restitutiepolissen zijn vaak iets duurder per maand maar hierbij kunt u wel zelf bepalen naar welke zorgverlener u gaat. Als u naar een zorgverlener gaat die niet gecontracteerd is met uw zorgverzekeraar moet u de zorg echter eerst zelf voorschieten. Hier kunt u wel op basis van gebruikelijke tarieven de zorgkosten alsnog volledig vergoed krijgen. Let hierbij op de gangbare tarieven. Als u zelf voor een dure kliniek kiest terwijl dezelfde zorg over het algemeen goedkoper kan worden verleend heeft u de kans dat u een deel van de verleende zorg zelf moet betalen.

Bij sommige zorgverzekeraars kunt u ook kiezen tussen een combinatiepolis. Hierbij is de verzekerde zorg onderverdeeld in een natura deel en een restitutie deel.